Nieuwe opdracht: WPC Droger

Voor een klant van ons gaan wij weer een sproeidroger automatiseren. Scope is het leveren van MCC incl. PCC en de complete software voor PLC en WinCC SCADA. Voor WinCC zullen wij dit integreren in het al aanwezige systeem, bestaande uit een server met twee clients in een VMWare omgeving. Deze omgevingen zullen wij op ons kantoor gaan opzetten zodat we alles kunnen simuleren, testen en FAT’en. Daarna volgt inbedrijfstelling